16 типів МВТІ

Детальне керівництво MBTI з особистісного впливу допомагає інтерпретувати результати MBTI, краще зрозуміти себе та інших, а також поліпшити взаємодію з колегами, сім’єю і друзями.  В основі типології лежить теорія Карла Юнга, яку Ізабель Бріггс Майерс і Кетрін Бріггс розвинули і доповнили.  Вони описали 16 типів особистості, відмінності між якими допомагають пояснити відмінності в сприйнятті інформації та прийнятті рішень.  За допомогою детального керівництва ви дізнаєтеся, чим ваш тип особистості відрізняється від інших і які фактори визначають ваше сприйняття, стиль спілкування і взаємодії з людьми.