Ефективність персоналу
можливо все!

Нинішня ситуація в країні змушує гарненько задуматися, як утримати кількість продажів, не кажучи вже про їх збільшення.  Люди, які керують бізнесом сьогодні – справжні герої.  Секретом їх «утримання» на ринку є підвищення продуктивності праці персоналу, іншими словами – підвищення ефективності їх роботи.

  Очевидно, що підвищення навантаження та збільшення тиску на персонал навряд чи призведе до зростання рентабельності компанії.  Використовуючи особистий досвід, досвід колег і друзів приведу до розгляду ті інструменти, які дійсно працюють:

 1. Підхід до співробітників на основі їх потенціалу та результатів роботи

Представлю вам розроблену мною покрокову реалізацію даного підходу:

 • Визначаємо показники на основі, яких будемо аналізувати персонал.
 • На основі даних показників регулярно відстежуємо лідерів, «середнячків» і «відстаючих».
 • Необхідно ретельно відстежити лідерів, які стабільно показують «кращі» результати і виявити набір тих «кращих» якостей, які відрізняють їх від «середнячків» та «відстаючих».
 • Відсівати тих, хто так і не зміг вийти з рівня «відстаючих», замінювати даних співробітників персоналом з рівня «лідерів», зі «середніми» проводити роботу з розвитку відсутніх якостей.
 • Важливо розподілити ресурси компанії пропорційно потенціалу співробітників. Ті, які приносять найбільший дохід, повинні отримувати більше всіх і першими стояти в черзі на найкраще обладнання, навчання, просування по кар’єрних сходах.

2. Створення послідовного розвитку

В умовах боротьби за «якісні» таланти на ринку праці, компанії повинні навчитися вирощувати внутрішні кадри.  Для того, щоб правильно знаходити найкращі «насіння» серед своїх, потрібно розробити критерії відбору і подальшого розвитку персоналу.  Така структурованість допоможе організувати внутрішню результативну систему навчання і розвитку персоналу.

3. Залучення-запорука успіху

  Ряд досліджень доводить той факт, що фінансовий успіх компанії часто залежить від високої залученості співробітників в роботу, завдяки відсутності бюрократичної політики та наявності командної роботи

4. Утримання ефективних співробітників

Організаціям варто звертати увагу на чинники, які зможуть «закохати» співробітника в компанію, тим самим створити «найкраще місце для роботи» і розвинути у співробітників лояльність до компанії.

5.  Оптимізація штату

  Необдумане скорочення штату не дасть потрібного зростання продуктивності праці і може привести до різкого падіння продажів.

 «Ефективна оптимізація» може проводитися через:

 • спрощення структури компанії;
 • ліквідацію дублюючих і непотрібних функцій;
 • оптимізацію режимів робочого часу;
 • автоматизацію роботи;
 • нормування робіт.

Використовуючи дану техніку підвищення продуктивності праці ви досягнете бажаних фінансових результатів.